Om Carolina

Carolina Setterwall är född 1978. Hon är uppvuxen delvis i Spånga, delvis i Sala och har pluggat i London, Gävle, Uppsala och Stockholm. Utbildad kommunikatör som sedan 2018 arbetar heltid som författare, vid sidan av frilansuppdrag som redaktör, lektör, manusutecklare och content producer.

Låt oss hoppas på det bästa gavs ut av Albert Bonniers förlag 2018. Året efter nådde den 24 länder till.

2022 ger Albert Bonniers förlag ut romanen Allt blir bra.

Fotograf är Linnea Bernholm på Appendix Fotografi. Pressbilder finns hos Albert Bonniers förlag.

Carolina Setterwall schmarro låt oss hoppas på det bästa